Structuur

Zomerschool_kampvuur

 
De opleiding psychosynthese bestaat uit twee leerperiodes:
1. Een initiële leerperiode van anderhalf jaar;
2. Een professionele leerperiode van tweeëneenhalf jaar.

Per kwartaal bestaat het onderwijs uit:

  • één cursus weekend per maand bij een conferentiecentrum in het centrum van het land.
  • één psychosynthese leergesprek met je persoonlijke leerbegeleider

In het derde kwartaal van elk jaar zijn er twee cursussen van vier aaneengesloten dagen. Dit is in juli tijdens de zomerschool en in september.

Het gehele onderwijsprogramma duur vier jaar. Je kunt echter zelf bepalen over hoeveel tijd je deze vier jaar wilt spreiden. Dit laatste in het licht van je actuele prioriteiten.

Het programma kent de volgende werkvormen:

  • cursorisch onderwijs;
  • zelfstudie en mentale training;
  • ontwikkeling van beroepsvaardigheden;
  • praktijk;
  • schriftelijke studieverslagen en praktijkverslaglegging;
  • supervisie;
  • individuele begeleiding en intervisie.

 
Voltooiing van een leerperiode
Je hebt een leerperiode voltooid als je alle scholingsmodules uit deze periode hebt gevolgd. Na voltooiing ontvang je een certificaat.
Je beslist per module zelf of toetsing wordt gewenst of niet. De toetsingsresultaten worden in een persoonlijk opleidingsdossier bijgehouden.

Als je beide leerperiodes hebt voltooid en hierop bent getoetst kan je als je dat wenst, en als je akkoord gaat met de beroeps- en ethische voorwaarden, een professioneel profiel aanmaken voor de site www.psychosyntheticus.nl. 
Het Instituut houdt een register bij van psychosynthetici die zich akkoord hebben verklaard met deze voorwaarden.

Delen