Initiële leerperiode

pauze_in_het_gras

In de cursus ‘Oriëntatie in Psychosynthese’ ben je begonnen met de studie naar de uitgangspunten en werkwijze van psychosynthese. In de initiële leerperiode ga je hier diepgaand mee verder. Je wordt op gevarieerde en zinvolle wijze herinnerd aan wat er voor jou werkelijk toe doet en hoe je daaraan concreet vorm kan geven in je leven, studie en werk.

Deze leerperiode biedt je:

 • inzicht in je persoonlijke ontwikkeling;
 • inzicht in psychologische en spirituele thema’s bij jezelf en bij anderen;
 • de vaardigheden om de opgedane kennis en inzichten toe te passen;
 • integratie van jouw persoonlijke talenten in je leven en werk;
 • bewustwording van het innerlijk en sturend vermogen om in je leven jouw doelen te verwezenlijken.

 
De initiële leerperiode start op het tijdstip dat is overeengekomen met de opleidingscoördinator.

Je kunt je op elk moment online aanmelden voor de initiële leerperiode, als je hebt deelgenomen aan een cursus ‘Orientatie in Psychosynthese‘ of een equivalent daarvan.

Per kwartaal van 3 maanden bestaat het onderwijs uit:

 • drie maandelijkse cursusweekenden bij het Instituut voor Psychosynthese in Hilversum.
 • drie maandelijkse individuele leergesprekken met je persoonlijke leerbegeleider

De kosten per kwartaal bedragen € 1188,-. Je betaalt per kwartaal vooraf en je kunt na elk kwartaal de leerperiode staken of onderbreken zonder dat daar kosten aan zijn verbonden. Meer informatie over data en kosten.

Programma
Het opleidingsprogramma duurt anderhalf jaar en waarborgt dat je:

 • kennis en inzicht krijgt op het gebied van transpersoonlijke en spirituele  theorievorming;
 • communicatievaardigheden aanleert die heldere menselijke en professionele relaties bevorderen;
 • leert hoe je voelen, denken, willen en handelen op evenwichtige wijze bij je leerproces kunt betrekken;
 • persoonlijke doelen en waarden leert integreren tijdens een zinvolle leerperiode.

 
Verdere informatie
Heb je behoefte aan contact? Bel (035 622 48 72) of mail ons: info@psychosynthese.nl.

Delen