Professionele leerperiode

blij_met_prijs

Deze leerperiode biedt je:

 • de mogelijkheid om competenties aan te leren die nodig zijn voor professionele toepassing van psychosynthese methodieken en technieken;
 • verfijning en verdieping van inzicht in emotionele en spirituele vraagstukken bij mens en organisatie;
 • een exclusief leerprogramma met een evenwichtige samenhang tussen jouw unieke aanleg en de methoden en technieken om daar op professionele wijze uiting aan te geven;
 • kennis en vaardigheden op het gebied van bezield leiderschap en organisatie ontwikkeling.

De eerstvolgende professionele leerperiode start in april 2018.
Je kunt je hiervoor aanmelden als je de initiële leerperiode hebt voltooid of een equivalent hiervan.

Programma
Het opleidingsprogramma duurt tweeëneenhalf jaar en waarborgt dat je:

 • kennis en inzicht verkrijgt op het gebied van transpersoonlijke theorievorming;
 • het niveau van kennis en inzicht verkrijgt dat overeen komt met de leerdoelen uit het opleidingsprofiel;
 • 38 geformuleerde professionele eindkwalificaties verwezenlijkt die zijn gericht op het psychosynthese beroepsprofiel;
 • voelen, denken, handelen en willen op evenwichtige wijze worden betrokken bij het leerproces;
 • persoonlijke en professionele doelen leert integreren tijdens een zinvolle leerperiode;
 • het vermogen ontwikkeld om zin en betekenis te geven aan je professionele leven;
 • de vaardigheden leert die nodig zijn om psychosynthese professioneel toe te passen.

 
Verdere informatie
Als je belangstelling hebt om aan de professionele leerperiode deel te nemen, laat ons dit dan per e-mail weten: info@psychosynthese.nl.

Delen