Zomerschool 2017

Ontmoet de docenten van de Psychosynthese zomerschool 2017


Orientatie in Psychosynthese
Ontmoet de docent: Ancilla van Blokland

Bij mijn eerste kennismaking met psychosynthese was ik onder de indruk van de manier van omgaan met elkaar, de liefde en het respect waarmee mensen werden benaderd, trof me. Er werd geluisterd naar de mens die iets vertelde en niet alleen maar naar wát diegene vertelde. Ook de inclusieve manier van kijken viel me op; er valt niets buiten. Het is een hoopvol perspectief en een manier van werken, die mij na dertig jaar nog steeds fascineert.

Van huis uit ben ik HBO-verpleegkundige. Ik ben tot 1991 werkzaam geweest in verschillende gebieden van de gezondheidszorg; in de psychiatrie, het algemeen ziekenhuis en in de wijkverpleging. Vooral in het Antoni van Leeuwenhoekhuis (een kankerinstituut) kwam ik in aanraking met mensen die worstelden met wezenlijke vragen. Ze vroegen zich af wie ze geweest waren en wie ze wilden zijn of hadden willen zijn. Vragen waarbij ze geconfronteerd werden met hun eigen individuele waarden of juist met de afwezigheid daarvan. De gesprekken die ik daarover voerde, interesseerden mij het meest. Ik ging op zoek naar een plaats waar ik zou kunnen leren mensen hierin bij te staan. Zo kwam ik via een vriendin in aanraking met de medewerkers van het Instituut voor Psychosynthese, toen nog in Amsterdam. Daar vond ik mensen die, net zoals ik, geïnteresseerd waren in de existentiële vraagstukken die je ook zo vaak aantreft bij mensen die, soms met de moed der wanhoop, een juiste omgang zoeken met hun sterfelijkheid. Elk mens kent momenten waarop ‘leven’ en ‘tijd van leven’ telt, ook als je niet met een onmiddellijk einde geconfronteerd wordt. Het zijn vaak momenten, ook in goede fysieke gezondheid, dat je beseft dat het er op aan komt en op jou aankomt. Ik wist meteen dat ik deze benadering, deze methode van omgaan met het leven en werken met elkaar, wilde leren. Ik besloot om de opleiding psychosynthese te gaan doen en er mijn vak van te maken. Sinds 1992 werk ik als docent en later ook als programmamanager bij het Instituut.

De cursus Oriëntatie in Psychosynthese brengt je op een lichtvoetige en eenvoudige manier in contact met de veelzijdigheid van je bestaan. In vijf dagen leer je innerlijke mogelijkheden kennen waar je soms van het bestaan niet afwist. Je krijgt meer besef van richting, gevoel voor wat belangrijk voor je is en voor wat je zou willen verwezenlijken in je leven.
Elke keer als ik deze cursus geef, zie ik hoezeer deze inzichten zin en betekenis geven aan het leven van elke deelnemer en zie ik het helende effect daarvan op hun houding in relatie tot hun medemens en de wereld om hen heen. Dat is voor mij telkens weer bijzonder om getuige van te zijn en mijn bijdrage aan te mogen leveren.”

Ga naar de cursusinformatie van de Oriëntatie in Psychosynthese


‘I’, the story of the Self
Meet the teacher: Diederik van Rossum

“I graduated in clinical and social psychology at the University of Utrecht in 1977. In the last year of my studies I parted ways with the psychological establishment for good, when I decided to focus on the work of William James. I was intrigued by the influence of religious experiences on human behaviour; ‘peak-experiences’ so to speak. What happens when people transcend their day-to-day selves? William James was the first to use the concept ‘the unconscious’ and I was fascinated. In these days if you wanted to explore the unconscious you went into psychoanalysis, which I did for four years. In these years I was also trained in group therapy and hypnotherapy. Approximately three years after my graduation as a psychologist and psychotherapist, a friend told me to look into psychosynthesis. I was by this time familiar with many psychological methods and technics but this was new, something entirely different.

I joined the ‘Fundamentals Course’ at the Institute of Psychosynthesis in London and completed my training in psychosynthesis in 1982. Training in psychosynthesis nurtured a fascination that is still very much alive today. In close collaboration with the London Institute, Ingrid Veldkamp and I founded the Dutch Institute of Psychosynthesis in 1985. Since then I am the Institutes director. With an English colleague I introduced psychosynthesis in Sweden in 1988. I’ve been involved with the foundation of the ‘Svenska Psykosyntes Institutet’ in Göteborg and have been teaching psychosynthesis in Sweden and London.

In my opinion psychosynthesis is a didactic system rather than a therapeutic system. Although training in psychosynthesis has very strong healing effects, to call it ‘a school of psychotherapy’ would be a gross limitation; there is so much more to discover in psychosynthesis. It is an expression of a much broader principle and has a clear spiritual context. Exploring this principle is a never-ending story. You can travel indefinitely through the inner realms of the mind and to me that is a joy. Because of the vastness of the research possibilities in psychosynthesis it is however necessary to limit yourself to certain subjects. I have always been interested in the relationship, the tension, between the individual and the group, between the individual and the community wherein the individual lives. After so many years of practising and study of psychosynthesis I am still wondering, always curious and looking forward to new explorations.

The course I, the Story of the Self is a five-day exploration of the story of who you think you are and may well be. I will supply the tools, the binoculars and magnifying classes, but you are the explorer. The course is a journey in time and myth.

Read the course information of ‘I’, the story of the Self


Een vrouwelijke lijdensweg als openbaring
Ontmoet de docenten: Ingrid Veldkamp en Josje Geradts

Voor Ingrid en Josje is het de derde keer dat zij samen deze cursus geven in de zomerschool. Ingrid werkt al meer dan veertig jaar met psychosynthese. “In psychosynthese vind ik het toekomstgerichte mensbeeld waar ik van jongs af aan naar zocht. De visie dat er een natuurlijk en in essentie positief ontwikkelingsproces gaande is, strevend naar heelwording. Als mens maak je daar, al of niet bewust, deel van uit en iedereen kan leren meer bewust aan die ontwikkeling mee te werken. Het betreft een levende visie, die zich telkens vernieuwt en ontwikkelt. Deze zienswijze is altijd een belangrijke drijfveer voor mij geweest. Ook in de beroepsopleiding orthopedagogisch inrichtingswerk die ik deed op de Sociale Academie. Niet lang na het afronden van die opleiding kwam ik in aanraking met psychosynthese.”

Josje benaderde de psychosynthese vanaf een andere kant: “Ik heb civiele techniek in Delft gestudeerd en werk als projectmanager aan de kant van de overheid voor met name infrastructuur projecten. Tijdens mijn studie is mijn analytisch vermogen geschoold. Toch kon ik hiermee een heleboel van wat er in mijzelf en de ander omging en hoe groepen werkten niet verklaren. Ik bleef nieuwsgierig en zoekend naar het meerdere dat er kennelijk ook was. Tijdens een project op mijn werk dat niet goed liep en waar iedereen ruzie met elkaar had, kregen wij externe begeleiding. Deze begeleider kreeg het voor elkaar om deze verdeelde groep binnen de kortste keer tot elkaar te brengen. Dit vond ik zo intrigerend. Hij vertelde me voor het eerst over psychosynthese. Ik besloot het zelf te gaan ervaren en schreef me in 1996 voor de opleiding. Als techneut werk ik veel in de mannen wereld. De wereld van de vrouwen mis ik daar vaak. Door psychosynthese kreeg ik weer zicht op de verborgen wereld van het vrouwelijke en de grote kracht en creativiteit die daarin besloten ligt.”

“De cursus Een vrouwelijke lijdensweg als openbaring herinnert vrouwen eraan dat zij, inherent aan haar vrouw-zijn, weet heeft van een natuurlijk ontwikkelingsproces”, vertelt Ingrid. “Dichtbij, fysiek, in het dagelijks leven kent zij de natuurlijke cycli van menstruatie, zwangerschap en baren. Zij heeft weet van de betekenis en plaats van lijden, zoals bij de weeën in het proces van het baren van nieuw leven. Het vrouwelijke principe is lang buiten spel gebleven in een op het mannelijke gerichte wereld. Het moederland heeft als het ware in de schaduw gestaan. Het is tijd dat de vrouw weer haar eigen stem ontdekt en laat horen. In deze cursus worden vergeten verhalen herinnerd en wordt verteld van openbaring en te voor schijn komen, van opkomen voor je zelf en de gemeenschap waar je deel van bent opdat heelworden kan plaatsvinden en nieuw leven kan ontstaan.”

Ga naar de cursusinformatie van Een vrouwelijke lijdensweg als openbaring.


De wereld tussen droom en daad
Ontmoet de docent: Annemieke Wester

“Toen ik eenmaal met psychosynthese kennis had gemaakt, was de zaak vrij snel beklonken. Ik wist, ‘dit is het’. Daar is in de afgelopen twintig jaar niets aan veranderd. Ik had in die tijd net mijn studie bedrijfskunde afgerond en had een goede baan bij een organisatieadviesbureau, maar ik was niet tevreden. Is dit nou alles? Is dit nu het leven? Volgens mij moest er een diepere werkelijkheid zijn, moest het leven een diepere betekenis hebben, al wist ik niet precies wat het was dat ik zocht.

Via mijn tante kwam ik bij een psychosyntheticus terecht. Dat was een verademing; iemand die mij hielp om te vertrouwen op mezelf en mijn éigen weg te vinden. Het was een totaal andere benadering dan ik kende; er werd van uitgegaan dat alles wat zich aandiende thuishoorde in mijn reis. Ik werd me bewust van een onvermoede innerlijke werkelijkheid die ik zelf leerde verkennen onder kundige begeleiding. Obstakels werden in een ruimer perspectief geplaatst en mijn blik verschoof van wie ik dacht te zijn naar wie ik in potentie ben en dat was heel bevrijdend. 
Ik meldde me aan voor de cursus Oriëntatie in Psychosynthese. In deze cursus herontdekte ik de wereld die ik zo gemist had in het dagelijks leven. Een wereld die ik als kind bij de padvinderij al had leren kennen; magisch, vol avontuurlijke belevenissen en gemeenschapszin. Er was herkenning en opluchting: zie je wel, dit is niet ‘slechts’ een droom, maar een werkelijkheid die betekenis en waarde geeft aan je leven.
Ik besloot bij het Instituut voor Psychosynthese de opleiding psychosynthese te gaan volgen en maakte een carrière switch naar de uitvaartbranche. Na de opleiding wilde ik door blijven leren en kon stage lopen bij het Instituut. Inmiddels ben ik hier al weer 12 jaar in dienst en werk nu als Instituutsmanager, psychosynthesedocent en consultant in het bedrijfsleven.

De wereld tussen droom en daad is een nieuwe cursus, een reis naar de wereld tussen droom en daad. Wanneer je deze tussenwereld leert te zien en bewust leert te betrekken in je leven, vindt de magie zijn terugkeer in de dagelijkse werkelijkheid. Dan winnen de alledaagse dingen aan diepte en betekenis en wordt het leven meer dan een dagelijkse sleur. Het bijzondere te zien in het gewone verrijkt je leven en dat van anderen. Je gaat de wereld anders bezien en anders met haar om, minder vanuit angst en meer vanuit liefde.”

Ga naar de cursusinformatie van De wereld tussen droom en daad.

Delen