Agenda

Informatieavond door Ancilla van Blokland. “Psychosynthese is voor hen die weigeren slaaf te blijven van innerlijke hersenschimmen 
 of uiterlijke invloeden en die meester willen worden over hun eigen leven.”

 Roberto Assagioli Ben je benieuwd naar psychosynthese en of het iets voor jou is?  (meer…)

Cursus van zes donderdagen door Annemieke Wester. "Een leider gaat voor en blijft achter." Anoniem Leid jij je leven of leidt je leven jou? 
Het doet een mens zo goed zich ergens aan toe te kunnen wijden zonder afgerekend te worden op het wel of niet behalen van allerlei ‘targets’. Kom je daar nog aan toe? Herinner je je nog wat belangrijk voor je is? (meer…)

Maandelijkse meditatiebijeenkomst onder begeleiding van Annemieke Wester Ritme van het innerlijk leven. Ten tijde van de volle maan ontvangen de maan en de aarde méér weerkaatst licht van de zon dan op elk ander tijdstip. Dit geeft een instroming van straling en energie, zowel subjectief als objectief. Hierdoor kun je met meer succes mediteren. (meer…)

Cursus van drie weekenden door Ancilla van Blokland.  "Niet perfect maar goed genoeg!" Bruno Bettelheim Psychosynthese beziet de mens als een microkosmos in voortdurende ontwikkeling. Het ontwikkelingsproces dat zich afspeelt in de individuele mens wordt binnen psychosynthese zelfverwerkelijking genoemd. (meer…)

Cursus van drie weekenden door Annemieke Wester. Een interventieplan biedt veiligheid en structuur. Diepte en succes worden veroorzaakt door hoe het plan tot leven wordt gebracht en door wie. (meer…)

Cursus van drie donderdagavonden door Diederik van Rossum. We zien meer dan we begrijpen. We horen meer dan waar we naar luisteren. We zeggen meer dan we uitspreken. Menselijke beslissingen worden beïnvloed door informatie die deels onbewust wordt gecommuniceerd. Hoe kun je het beste op deze onbewuste communicatie inspelen bij zowel de zakelijke als persoonlijke dienstverlening? (meer…)

Maandelijkse supervisie bijeenkomsten voor psychosynthetici. “So if you hear someone quoting the ‘there is no orthodoxy in Psychosynthesis’ quote, it may well be worth remembering that despite this, there are core principles that have to be included to make a practice truly psychosynthesis.” Will Parfitt (meer…)

Cursus van vier dagen en een avond, 2 t/m 5 november en 14 december 2017. Wil je jezelf beter leren kennen? Wil je beter begrijpen wat je drijft en je herinneren wat belangrijk voor je is? Wil je leven en werken in lijn met wat jij echt wilt? (meer…)

Informatieavond door Ancilla van Blokland. “Psychosynthese is voor hen die weigeren slaaf te blijven van innerlijke hersenschimmen 
 of uiterlijke invloeden en die meester willen worden over hun eigen leven.”

 Roberto Assagioli Ben je benieuwd naar psychosynthese en of het iets voor jou is?  (meer…)

Cursus van drie weekenden door Annemieke Wester. "Om te beginnen moet men beseffen dat een groep -een samengaan van enkelingen- in zichzelf een levend wezen vormt." Roberto Assagioli De kennis over de samenhang tussen de persoonlijke ontwikkeling van leden van een organisatie en die van de organisatie zelf en haar leiders, kan psychologisch als naïef en onbeduidend worden gekenmerkt. (meer…)

Cursus van drie weekenden door Diederik van Rossum.Iets kan zijn verzonnen en daardoor juist bestaan. Dat soms iets niet verzonnen is, neemt men zomaar aan.” Herman Finkers De innerlijke ruimte waarin je kunt denken of verzinnen wat je wilt, wordt niet alleen gevoed, maar ook veroverd door een beeldenstorm aan informatie vanuit de ruimte om je heen. (meer…)

Interactieve vrijdagen door Diederik van Rossum. De ‘psychosynthese kwesties’ van Diederik van Rossum in de nieuwsbrieven van het Instituut voor Psychosynthese zijn de afgelopen jaren door veel mensen met interesse gelezen. In zijn kwesties richt Diederik de aandacht op actuele of juist alledaagse gebeurtenissen en plaatst deze in het perspectief van psychosynthese. (meer…)

Psychosynthesis Summerschool by Diederik van Rossum. “Men go abroad to wonder at the height of mountains, at the huge waves of the sea, at the long courses of the rivers, at the circular motion of the stars; and they pass by themselves without wondering." St Augustine (meer…)

Psychosynthese zomerschool door Ancilla van Blokland “Een waardig strijder begint vanuit overgave.” Diederik van Rossum Strijd is zo oud als de mensheid zelf. Elk mens heeft nu eenmaal wel een droom of een belang om voor te strijden. Maar kunnen we het nog wel, strijden? (meer…)

Psychosynthese zomerschool door Ingrid Veldkamp.Thy Name is Woman” Joan Evans Een ontmoetingsplek voor vrouwen. (meer…)

Psychosynthese zomerschool door Annemieke Wester.  “Hier ben ik.” Elk mens wordt veelbelovend geboren, maar het inlossen van die belofte is geen eenvoudige zaak. Bij het verwezenlijken waarvoor je geboren bent, ontmoet je vele beproevingen op je weg. (meer…)