Agenda

Informatieavond door Ancilla van Blokland. “Psychosynthese is voor hen die weigeren slaaf te blijven van innerlijke hersenschimmen 
 of uiterlijke invloeden en die meester willen worden over hun eigen leven.”

 Roberto Assagioli Ben je benieuwd naar psychosynthese en of het iets voor jou is?  (meer…)

Maandelijkse meditatiebijeenkomst onder begeleiding van Annemieke Wester Ritme van het innerlijk leven. Ten tijde van de volle maan ontvangen de maan en de aarde méér weerkaatst licht van de zon dan op elk ander tijdstip. Dit geeft een instroming van straling en energie, zowel subjectief als objectief. Hierdoor kun je met meer succes mediteren. (meer…)

Maandelijkse supervisie bijeenkomsten voor psychosynthetici. “So if you hear someone quoting the ‘there is no orthodoxy in Psychosynthesis’ quote, it may well be worth remembering that despite this, there are core principles that have to be included to make a practice truly psychosynthesis.” Will Parfitt (meer…)

Eindejaarsbijeenkomst door Ancilla van Blokland en Annemieke Wester. Omzien naar wat is geweest. Uitzien naar wat nog gaat komen. De laatste dagen van het jaar lenen zich bij uitstek voor bezinning op wat achter de rug is, op wat voor de boeg is en op wat er altijd zal zijn. (meer…)

Cursus van zes vrijdagen door Ancilla van Blokland.  “De expert ziet voortdurend andere dingen, de kunstenaar ziet de dingen plotsklaps anders.” Contextualiseren is een kunst en een kunde. Voor kunde is kennis van het onderwerp nodig en de passie om alles te willen doorgronden. (meer…)

Cursus van drie weekenden door Annemieke Wester. "Om te beginnen moet men beseffen dat een groep -een samengaan van enkelingen- in zichzelf een levend wezen vormt." Roberto Assagioli De kennis over de samenhang tussen de persoonlijke ontwikkeling van leden van een organisatie en die van de organisatie zelf en haar leiders, kan psychologisch als naïef en onbeduidend worden gekenmerkt. (meer…)

Cursus van drie weekenden door Diederik van Rossum.Iets kan zijn verzonnen en daardoor juist bestaan. Dat soms iets niet verzonnen is, neemt men zomaar aan.” Herman Finkers De innerlijke ruimte waarin je kunt denken of verzinnen wat je wilt, wordt niet alleen gevoed, maar ook veroverd door een beeldenstorm aan informatie vanuit de ruimte om je heen. (meer…)

Cursus van één woensdagavond per maand door Annemieke Wester.Naarmate de materiële wereld steeds meer inbreuk op ons maakt en op ons inwerkt, moeten we nieuwe innerlijke hulpbronnen vinden.” Michal Eastcott (meer…)

Interactieve vrijdagen door Diederik van Rossum. De ‘psychosynthese kwesties’ van Diederik van Rossum in de nieuwsbrieven van het Instituut voor Psychosynthese zijn de afgelopen jaren door veel mensen met interesse gelezen. In zijn kwesties richt Diederik de aandacht op actuele of juist alledaagse gebeurtenissen en plaatst deze in het perspectief van psychosynthese. (meer…)

Masterclass van vier woensdagavonden door Diederik van Rossum Voor wie Deelnemers De Masterclass is bestemd voor beoefenaren van diverse beroepen die het perspectief en de methode van psychosynthese willen gebruiken bij door hen zelf ingebrachte projecten en/of plannen voor projecten. (meer…)

Informatieavond door Ancilla van Blokland. “Psychosynthese is voor hen die weigeren slaaf te blijven van innerlijke hersenschimmen 
 of uiterlijke invloeden en die meester willen worden over hun eigen leven.”

 Roberto Assagioli Ben je benieuwd naar psychosynthese en of het iets voor jou is?  (meer…)

Workshop psychosynthese door Ancilla van Blokland. Elk mens weet diep in zijn hart wat werkelijk belangrijk is. Verder zijn we allemaal ook erg druk met al die andere dingen. (meer…)

Cursus van vier dagen en een avond, 16 t/m 19 maart en 24 april 2018. Wil je jezelf beter leren kennen? Wil je beter begrijpen wat je drijft en je herinneren wat belangrijk voor je is? Wil je leven en werken in lijn met wat jij echt wilt? (meer…)

Cursus van drie weekenden door Diederik van Rossum.  "Slechts de ontplooiing van innerlijke vermogens kan voorkomen dat de mens slachtoffer wordt van zijn eigen prestaties." Roberto Assagioli Elk wilsproces kent een voortdurende wisselwerking tussen 'doen wat je wilt' en 'willen wat je doet'. (meer…)

Cursus van drie weekenden door Annemieke Wester “Het gevoel dat het leven geen betekenis of waarde heeft is een waanvoorstelling, elke bestaansvorm heeft zijn plaats in het geheel.” Roberto Assagioli (meer…)

Psychosynthesis Summerschool by Diederik van Rossum. “Men go abroad to wonder at the height of mountains, at the huge waves of the sea, at the long courses of the rivers, at the circular motion of the stars; and they pass by themselves without wondering." St Augustine (meer…)

Psychosynthese zomerschool door Ancilla van Blokland “Een waardig strijder begint vanuit overgave.” Diederik van Rossum Strijd is zo oud als de mensheid zelf. Elk mens heeft nu eenmaal wel een droom of een belang om voor te strijden. Maar kunnen we het nog wel, strijden? (meer…)

Psychosynthese zomerschool door Ingrid Veldkamp.Thy Name is Woman” Joan Evans Een ontmoetingsplek voor vrouwen. (meer…)

Psychosynthese zomerschool door Annemieke Wester.  “Hier ben ik.” Elk mens wordt veelbelovend geboren, maar het inlossen van die belofte is geen eenvoudige zaak. Bij het verwezenlijken waarvoor je geboren bent, ontmoet je vele beproevingen op je weg. (meer…)