Agenda

Maandelijkse meditatiebijeenkomst onder begeleiding van Annemieke Wester Ritme van het innerlijk leven. Ten tijde van de volle maan ontvangen de maan en de aarde méér weerkaatst licht van de zon dan op elk ander tijdstip. Dit geeft een instroming van straling en energie, zowel subjectief als objectief. Hierdoor kun je met meer succes mediteren. (meer…)

Vierdaagse septembercursus door Ancilla van Blokland. “Your obstacle is, that your will is too willing. You think, that what you don’t do yourself won’t happen.” Zen Master to a student Het lijkt zo eenvoudig, als we zeggen dat we iets willen. Maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee? (meer…)

Vierdaagse septembercursus door Annemieke Wester. "Seek not every quality in one individual." Confucius Zoals er zeven noten zijn in een toonladder, zeven hoofdkleuren in het spectrum en zeven dagen in een week, zo zijn er zeven leerwegen te onderscheiden. (meer…)

Een cursus van één weekend door Ingrid Veldkamp. “It is the web of life in which you have taken being and in which you are supported. Out of that vast web you cannot fall”. Joanna Macy Elk mens is zijn eigen weg naar wezenlijk contact. Van een ander zul je dan ook niet horen hoe je in contact kunt raken met jezelf. (meer…)

Interactieve vrijdagen door Diederik van Rossum. De ‘psychosynthese kwesties’ van Diederik van Rossum in de nieuwsbrieven van het Instituut voor Psychosynthese zijn de afgelopen jaren door veel mensen met interesse gelezen. In zijn kwesties richt Diederik de aandacht op actuele of juist alledaagse gebeurtenissen en plaatst deze in het perspectief van psychosynthese. (meer…)

Maandelijkse supervisie bijeenkomsten voor psychosynthetici. “So if you hear someone quoting the ‘there is no orthodoxy in Psychosynthesis’ quote, it may well be worth remembering that despite this, there are core principles that have to be included to make a practice truly psychosynthesis.” Will Parfitt (meer…)

Informatieavond door Ancilla van Blokland. “Psychosynthese is voor hen die weigeren slaaf te blijven van innerlijke hersenschimmen 
 of uiterlijke invloeden en die meester willen worden over hun eigen leven.”

 Roberto Assagioli Ben je benieuwd naar psychosynthese en of het iets voor jou is?  (meer…)

Cursus van zes donderdagen door Annemieke Wester. "Een leider gaat voor en blijft achter." Anoniem Leid jij je leven of leidt je leven jou? 
Het doet een mens zo goed zich ergens aan toe te kunnen wijden zonder afgerekend te worden op het wel of niet behalen van allerlei ‘targets’. Kom je daar nog aan toe? Herinner je je nog wat belangrijk voor je is? (meer…)

Cursus van zes vrijdagen door Diederik van Rossum. Student: ”Professor, dit zijn dezelfde vragen als vorig jaar!”  Einstein: “Klopt, maar dit jaar zijn de antwoorden anders!” (meer…)

Cursus van drie weekenden door Ancilla van Blokland.  "Niet perfect maar goed genoeg!" Bruno Bettelheim Psychosynthese beziet de mens als een microkosmos in voortdurende ontwikkeling. Het ontwikkelingsproces dat zich afspeelt in de individuele mens wordt binnen psychosynthese zelfverwerkelijking genoemd. (meer…)

Cursus van drie weekenden door Annemieke Wester. Een interventieplan biedt veiligheid en structuur. Diepte en succes worden veroorzaakt door hoe het plan tot leven wordt gebracht en door wie. (meer…)

Cursus van drie donderdagavonden door Diederik van Rossum. We zien meer dan we begrijpen. We horen meer dan waar we naar luisteren. We zeggen meer dan we uitspreken. Menselijke beslissingen worden beïnvloed door informatie die deels onbewust wordt gecommuniceerd. Hoe kun je het beste op deze onbewuste communicatie inspelen bij zowel de zakelijke als persoonlijke dienstverlening? (meer…)

Cursus van vier dagen en een avond, 2 t/m 5 november en 14 december 2017. Wil je jezelf beter leren kennen? Wil je beter begrijpen wat je drijft en je herinneren wat belangrijk voor je is? Wil je leven en werken in lijn met wat jij echt wilt? (meer…)

Informatieavond door Ancilla van Blokland. “Psychosynthese is voor hen die weigeren slaaf te blijven van innerlijke hersenschimmen 
 of uiterlijke invloeden en die meester willen worden over hun eigen leven.”

 Roberto Assagioli Ben je benieuwd naar psychosynthese en of het iets voor jou is?  (meer…)

Psychosynthesis Summerschool by Diederik van Rossum. “Men go abroad to wonder at the height of mountains, at the huge waves of the sea, at the long courses of the rivers, at the circular motion of the stars; and they pass by themselves without wondering." St Augustine (meer…)

Psychosynthese zomerschool door Ancilla van Blokland “Een waardig strijder begint vanuit overgave.” Diederik van Rossum Strijd is zo oud als de mensheid zelf. Elk mens heeft nu eenmaal wel een droom of een belang om voor te strijden. Maar kunnen we het nog wel, strijden? (meer…)

Psychosynthese zomerschool door Ingrid Veldkamp.Thy Name is Woman” Joan Evans Een ontmoetingsplek voor vrouwen. (meer…)

Psychosynthese zomerschool door Annemieke Wester.  “Hier ben ik.” Elk mens wordt veelbelovend geboren, maar het inlossen van die belofte is geen eenvoudige zaak. Bij het verwezenlijken waarvoor je geboren bent, ontmoet je vele beproevingen op je weg. (meer…)