E-boeken

Download gratis dit baanbrekende e-boek!

Dit eerste boek van Roberto Assagioli is nu als e-boek beschikbaar. Assagioli (1888 – 1974) is de grondlegger van psychosynthese en wordt beschouwd als een van de belangrijkste pioniers op het gebied van de transpersoonlijke psychologie.

Download this e-book for free

There are times when we all wonder what life is all about. Is life about survival, about safety, money, career, family, personal growth, self-actualization, materialism, spirituality or even about whatever it is that lies beyond all these questions? At the heart of Psychosynthesis as a learning or educational method lies the exploration of the human quest that begins with these questions. How do we, and dó we actually learn from the events that life presents us with?

Download nu gratis deze bron van inspiratie. Voor het eerst beschikbaar als e-boek.

Dit boek bevat een verzameling spirituele geschriften van de grondlegger van de psychosynthese Roberto Assagioli (1888 – 1974) die na zijn dood geselecteerd zijn uit een ruime hoeveelheid nog ongepubliceerd materiaal. Ze zijn in dit boek tot een samenhangend geheel verwerkt. Zo is dit boek een kostbare verzameling geworden van wijsheid en psycho-spirituele overwegingen voor iedereen die de waarheid zoekt in de diepte van zijn eigen wezen.

Download nu gratis dit e-boek uit de Psychosynthese reeks.

Meditatie wordt binnen de psychosynthese beschouwd als een scheppend proces van ondefinieerbare kracht. We kunnen onszelf en onze omgeving er grotendeels door vernieuwen. Door de beoefening van deze innerlijke discipline helpen we mee aan de bouw van de wereld van de toekomst.

Download nu gratis dit e-boek uit de Psychosynthese reeks.

“Het lijkt zo eenvoudig, als we zeggen dat we iets willen. Maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Is willen zo eenvoudig? Is willen hetzelfde als ‘nodig hebben’, ‘wensen’ of ‘verlangen’? Vaak wel. In veel situaties verwijst willen naar een behoefte of een verlangen. Wat de wil nu uiteindelijk ‘is’, wordt bij nadere studie ervan steeds mysterieuzer.”

Download this e-book for free.

“When we talk about ‘Will’ this seems like a very clear and easy subject. But what do we really mean by ‘Will’ and ‘Willing’? Is it really that simple? Is it the same as ‘needing’, ‘wishing’ or ‘wanting’? Often it is. In many situations the ‘Will’ refers to a need or a desire. But what ‘Will’ or ‘Willing’ really ‘is’, becomes more and more mysterious upon closer examination.”

Download this e-book for free.

If we try to discover the causes of the strife and antagonisms which create so much trouble and so much suffering in individuals and in groups, we find that one of the foremost is lack of understanding. Many harmful words and deeds, commonly attributed to wickedness and a desire to injure, are instead primarily due to lack of understanding.

Download nu gratis dit e-boek uit de reeks ‘Hedendaagse Psychosynthese’.

Dit e-boek is een bundeling van de kwesties die Diederik van Rossum in de afgelopen drie jaar schreef voor de nieuwsbrief van het Instituut voor Psychosynthese. In deze ‘psychosynthese kwesties’ richt hij de aandacht op actuele of juist alledaagse gebeurtenissen en plaatst deze in het perspectief van psychosynthese.

Download nu gratis dit meesterwerk. Voor het eerst beschikbaar als e-boek.

Roberto Assagioli (de grondlegger van psychosynthese) heeft met zijn onderzoek naar de wil een baanbrekende en uiterst originele bijdrage geleverd aan de kennis over de psycho-spirituele aspecten van de menselijke scheppingskracht. Hij beschrijft de aard van de wil als ‘sturend mechanisme van het menselijk handelen’.

Download nu gratis dit e-boek.

Veel schrijvers hebben erop gewezen dat in onze persoonlijkheid een veelheid aan personages – aan deelpersoonlijkheden – bestaat waarvan ieder probeert zijn eigen doelstellingen te verwezenlijken. Soms werken ze samen, maar meestal doen ze het op zichzelf of zijn ze met elkaar in conflict.